بختیاری
گر ایران زمین بختیاری نداشت ،برآنم که از بخت یاری نداشت

|+| نوشته شده توسط امین چراغی در چهارشنبه نوزدهم آذر 1393  |
 اندروید
نصب برنامه ها و بازی های اندروید

|+| نوشته شده توسط امین چراغی در چهارشنبه نوزدهم آذر 1393  |
 
 
بالا